เรือตระกลูโอลิมปิก

เรือตระกูลโอลิมปิก Olympic class ships โดยโครงการดังกล่าวถูกสร้างขึ้นราวปี 1907 ซึ่งไวต์สตาร์ไลน์มีโครงการสร้างเรือลำใหญ่ 3 ลำ เนื่องจากสายการเดินเรือคูนาร์ดนั้น ได้สร้างเรือโดยสารขนาดใหญ่กว่าอย่าง RMS Lusitania ซึ่งเป็นเรือลำใหญ่ที่สุดในโลก ต่อมาก็ได้เรือ อาร์เอ็มเอส มอร์ทาเนีย (RMS Mauretania) ซึ่งใหญ่กว่า แต่ RMS Lusitania กลายเป็นเรือที่มีความเร็วที่สุดในโลกมีความเร็วประมาณ 25 น็อต ซึ่งทางไวต์สตาร์ไลน์เองก็ไม่นอนใจได้สร้างเรือโดยสารขนาดใหญ่ลำแรก ชื่อว่า อาร์เอ็มเอส โอลิมปิก (RMS Olympic) แล้วเสร็จในปี 1911 ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า มอร์ทาเนีย ถึง 40 % ทำให้โอลิมปิกเป็นเรือโดยสารที่ใหญ่ที่สุดในโลกและออกเดินทาง ต่อมาในปี 1912 เรือโดยสารลำที่ 2 ในเรือตระกูลโอลิมปิก ของไวต์สตาร์ไลน์ก่อเสร็จชื่อว่า อาร์เอ็มเอส ไททานิก (RMS Titanic)

อาร์เอ็มเอส ไททานิก (RMS Titanic) ก่อตั้งขึ้นที่อู่ในเมืองลิเวอร์พูล เช่นเดียวกับเรืออีก 2 ลำในโครงการ ไททานิคกลายเป็นเรือลำใหญ่ที่สุดในโลกและหรูหราที่สุดในยุคนั้น ออกเดินทางวันที่ 10 เมษายน 1912 เป็นที่น่าเสียดายที่มันได้อัปบางลงในวันที่ 15 เมษายน 1912 หลังจากชนกับภูเขาน้ำแข็งบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ มีผู้เสียชีวิตราว 1,500 คน ต่อมาเรือลำที่ 3 ของโครงการถูกสร้างเสร็จในปี 1914 ชื่อว่า อาร์เอ็มเอส ไกแกนติก (RMS Gigantic) แต่ด้วยมันถูกสร้างเสร็จในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ทำให้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น เอชเอ็มเอชเอส บริแทนนิก HMSH Britannic ถูกปรับปรุงให้เป็นเรือพยาบาล และอัปบางลงในวันที่ 21 พฤศจิกายน 1916 จากการชนทุ่นระเบิดในทะเลอีเจียน ใกล้กับเกาะเคียร์อาร์